مسدود کردن عجیب مسیر ورودی به دریاچه سدالغدیر ساوه در روز طبیعت


به گزارش خبرآنلاین، امسال به دلیل همزمانی ۱۳ بدر با سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) و حرمت این ماه برخی امکان دیدنی تعطیل شدند.

چند ثانیه نوشت:مسیر ورودی به دریاچه سدالغدیر ساوه امروز برای ۱۳ بدر با ریختن خاکریز مسدود شد.

1.jpg

۴۷۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1890011/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA