مشارکت با جوامع محلی برای حفاظت از پارک ملی گلستان

به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، محمدرضا کنعانی اظهار کرد: باید از حفاظت به شیوه سنتی گذر کنیم و حفاظت با الگوی مشارکتی را مد نظر قرار دهیم. با توجه به اینکه پارک ملی گلستان در بین ۳۰۸ منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، قدیمی‌ترین منطقه است، از لحاظ تنوع زیستی در موقعیت ویژه‌ای قرار دارد، ذخیره‌گاه زیست‌کره محسوب می‌شود و در یونسکو هم ثبت شده است، الگوی مدیریت مشارکتی در این پارک را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان شناسایی معیشت‌های پایدار، سبز و توسعه ظرفیت‌ها را از اهم برنامه این اداره کل اعلام کرد و گفت: بر این اساس، چندکار به موازات هم در پارک ملی گلستان شروع شده است. در مرحله اول با تفاهم نامه‌ای که در سال ۱۳۹۸ با صندوق ملی محیط زیست منعقد کردیم، الگوی بهره برداری پایدار از چهار تفرجگاه در پارک ملی گلستان که به روش سنتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، تدوین شده است. هدف از این کار فراهم کردن امکان یک طبیعت‌گردی ضابطه‌مند و مسئولانه برای بازدیدکنندگان است.

وی ادامه داد: در خارج از محدوده پارک ملی گلستان نیز یک شرکت دانش بنیان مشغول احصای ظرفیت‌های صنایع دستی، محصولات غذایی، گردشگری و طبیعت گردی در ۱۳ روستای بلافصل با پارک در سه استان گلستان، خراسان شمالی و سمنان شده است تا این ظرفیت‌ها در قالب شرکت‌های تعاونی ساماندهی شوند. این کار به انتفاع پایدار مردم در جوامع محلی کمک و یک الگوی مدیریت مشارکتی را ارائه می‌کند.

وی افزود: ما به دنبال ایجاد زمینه‌ای هستیم که جوامع محلی در حاشیه پارک ملی گلستان بتوانند بهره‌برداری و انتفاع پایدار از این پارک داشته باشند. بهره‌برداری پایدار کمک می‌کند که مردم خود را در بحث حفاظت شریک بدانند و تعارض ما با جوامع محلی کاهش می‌یابد.

کنعانی خاطرنشان کرد: امسال از محل اعتبارات ملی، قراردادی با دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منعقد کردیم که الگوی مدیریت مشارکتی را برای پارک ملی گلستان تدوین کند.


منبع: https://www.imna.ir/news/610605/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86