مشاهده پلنگ برای اولین بار در منطقه شکار ممنوع «کوه هوای» لامرد

به گفته وی این پلنگ مدت‌ها در منطقه حضور داشته اما تصویری از این پلنگ تاکنون ثبت نشده بود.

به گزارش ایمنا، حمزه برومند فر با اشاره به اینکه قلمروی این پلنگ بیش از ١٣٠ هزار هکتار است، اظهار کرد: با توجه به رصد و پایش محیط بانان شهرستان لامرد برای اولین بار در منطقه شکار ممنوع کوه هوا یک قلاده پلنگ نر مشاهده شده است.

منبع: مهر


منبع: https://www.imna.ir/news/651074/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامردافزود: کوه هوا به دلیل توانمندی مناسب از لحاظ تعداد گونه‌های حیات وحش زیستگاه عالی و بالقوه برای پلنگ ایرانی بشمار می‌آید.