مشکلات تامین مواد اولیه کلاش‌بافان شهر جهانی مریوان رفع می‌شود


سنندج-ایرنا-معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: مشکلات تأمین مواد اولیه (نرینه) کلاش‌بافان شهر جهانی مریوان بزودی با همکاری دستگاه‌های مربوطه مرتفع خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199978/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF