مطرح شدن تهران در سطح بین‌المللی، هدف مهم شهرداری در سال جدید است

وی تصریح کرد: ما در مدتی که روی کار آمدیم تا توانستیم یک غنای درونی با مجموعه رخدادهای مختلف در واقع ایجاد کردیم و ارتباط آن با مجموعه‌های ملی برقرار شده است و گام بعدی ما همانطور که گفته شد این است که بتوانیم در حوزه های بین المللی بیشتر مطرح شویم.

توکلی‌زاده تصریح کرد: اگر بتوانیم الگوی خوبی در حوزه گردشگری در مدییت شهری تهران ایجاد کنیم، این الگو مورد استفاده و بهره‌برداری در دیگر کلانشهرها هم خواهد بود و علاوه بر آن کمک موثری به وزارت میراث فرهنگی محسوب می‌شود. 


منبع: https://ana.ir/fa/news/903521/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توکلی‌زاده در گفت‌وگو با آنا خبر داد:

مطرح شدن تهران در سطح بین‌المللی، هدف مهم شهرداری در سال جدید است

محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، اظهار کرد: خیلی از رخدادهای ما در شهرداری تهران الان دیگر به بلوغ رسیده و گام اصلی ما این است که تهران را از لحاظ بین‌ المللی مورد توجه قرار بدهیم.

ضرورت آماده‌ سازی زیرساخت‌های گردشگری بین‌المللی!

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: اولین گام ما برای مطرح شدن تهران در عرصه‌های بین المللی مختلف، برگزاری “قهرمان شهر ” بود و یکی از وعده‌های ما در اولین گام این است که برای سال آینده در برگزاری رخداد قهرمان شهر، بتوانیم میزبانی پایتخت‌های آسیایی را به دست بیاوریم و میزبانی ورزش‌های شهروندی را انجام بدهیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: خیلی از رخدادهای ما در شهرداری تهران الان دیگر به بلوغ رسیده و گام اصلی ما این است که تهران را از لحاظ بین‌ المللی مطرح کرده و مورد توجه قرار بدهیم.

وی در ادامه تأکید کرد: شهر تهران معمولا اولین محل‌ عبور گردشگرانی است که به کشور ما می‌آیند و تا کنون متولی ثابتی برای این حوزه و  زیرساخت‌هایی که مورد نیاز آن بوده وجود نداشته است و به برای رفع نواقص این چنینی، در دوره مدیریت شهری فعلی،  قدم‌های موثر و متعددی برای سیاست گذاری در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری بین المللی برداشته شد.
 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اضافه کرد: در دنیا از گردشگری شهری که پیوستگی جدی با تفریحات دارد با عنوان “زنجیره سرگرمی” یاد می‌شود و اتصال یکپارچه ای بین این دو مقوله وجود دارد و ما هم در مدیریت شهری، به دنبال ایجاد این اتصال و پیوستگی هستیم.

توکلی‌زاده همچنین یادآور شد: در حوزه گردشگری بین المللی هم بیشتر به عنوان میزبان حضور داریم و سعی ما در آنجا هم بر این است که زیر ساخت‌های خود را متناسب با گردشگران بین المللی آماده کنیم.