معافیت ۸۰ درصدی عوارض پروانه ساختمانی احداث هتل در تهران


تهران- ایرنا- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‎‌دستی استان تهران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه ساختمانی برای ساخت هتل و تاسیسات گردشگری، شامل ۸۰ درصد معافیت می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048327/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86