معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی از محوطه تاریخی اشکفت سلمان در ایذه دیدن کرد


اهواز- ایرنا –   معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امروز(پنجشنبه) همزمان با سفر استانی رییس جمهور به استان خوزستان از محوطه تاریخی اشکفت سلمان در شهر ایذه دیدن کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094326/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86