معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی: ایام نوروز به بی‌حجابان روسری و پارچه گلونی دادیم، استقبال خوبی شد

جلالی به اهدای روسری و پارچه گلونی بی‌حجابان گفت: این موضوع با استقبال بسیاری در ایام نوروز همراه شد با طراحی و برنامه‌ریزی می‌توان به اصالت‌ها، گنجینه‌ها، نمادها و نشانه‌ها بازگشت.

وی افزود: محصول، مخاطب و سازمان در رابطه با این مساله مورد توجه است و برای هر بخش برنامه‌هایی مدون شده است.

وی با بیان اینکه زنان ایرانی از ابتدا پوشیده بودند و سیری بر سربند زنان در طول تاریخ این موضوع را حکایت می‌کند، گفت: پیشنهاد ما این است که به اصالت‌ها برگردیم و مبتنی بر فرهنگ خانواده محوری اقداماتی را انجام دهیم.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر اینکه اگر خانواده شویم و در کنار یکدیگر پیش رویم به نتیجه خواهیم رسید، گفت: اگر بتوانیم شأن مادرانه، زنانه، خواهر بودن، دختر بودن و پدر بودن و ایرانی بودن را توسعه بدهیم به اهداف خواهیم رسید.

مریم جلالی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رویداد تعالی حکمرانی عفاف و حجاب (بخش دستگاه‌ها) اظهار داشت: ترویج، توسعه و آموزش حجاب توسط این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس دو دسته برنامه به صورت اقدامات مشترک با سایر دستگاه‌ها و به صورت جداگانه در وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطر نشان کرد: ما در میراث فرهنگی ریشه‌ها را دنبال می‌کنیم و در حوزه گردشگری خارجی، گردشگران با لذت و افتخار ریشه‌ها و گنجینه‌های ما را می‌پذیرند و این را در گرفتن عکس‌ها و ثبت خاطرات آنها مشاهده می‌کنیم.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1806605/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86