معاون وزیر خارجه: ایران سال گذشته میزبان ۱.۲ میلیون گردشگر سلامت بود


ارومیه – ایرنا – معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران در یکسال گذشته میزبان یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در حوزه گردشگری سلامت بود که نشان دهنده ظرفیت بالای گردشگرپذیری این حوزه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128602/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA