معاون وزیر: رفع موانع سرمایه گذاری گردشگری کیش در دستور کار است


کیش – ایرنا – معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت که رفع موانع سرمایه گذاری در بخش گردشگری ساحلی جزیره کیش با هدف تحقق توسعه پایدار در دستور کار این وزارتخانه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971547/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA