معاون وزیر میراث فرهنگی: با تسهیلات ارزان قیمت از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنیم


اردبیل – ایرنا – معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: این وزارتخانه با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت از محل تبصره ماده ۱۸ و صندوق توسعه ملی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983411/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86