معاون وزیر میراث فرهنگی: شرکت‌های تعاونی قالی‌بافی در منطقه کوهمره راه‌اندازی شود


شیراز – ایرنا – معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی قالی‌بافی روستایی در بخش کوهمره شهرستان کوهچنار را خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149240/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%85%D8%B1%D9%87