معاون وزیر میراث فرهنگی: مصرف گاز در هتلهای کشور ۲۰ درصد کاهش یافت


مشهد- ایرنا-معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: طرح بهینه‌سازی مصرف گاز در هتلهای مجری کشور، باعث کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز در این مراکز اقامتی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050840/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%AA%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4