معرفی آثار راه یافته به بخش تلویزیونی دومین جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی
تهران- ایرنا- آثار راه یافته به بخش تلویزیونی دومین جشنواره ملی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی در پنج رشته معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296917/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C