معرفی آثار «هنرهای رایانه‌ای» دومین جشنواره ملی میراث فرهنگی


تهران- ایرنا- اسامی آثار راه‌یافته به بخش «هنرهای رایانه‌ای» دومین جشنواره ملی میراث فرهنگی اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85305241/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C