معرفی آثار ۲ بخش دومین جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی


تهران- ایرنا- آثار راه‌یافته دو رشته نمایشنامه‌نویسی و فیلم‌تئاتر در بخش هنرهای نمایشی دومین جشنواره ملی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296258/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%DB%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C