معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور توسط نوجوانان نخبه


تهران- ایرنا- مستند «شهر به شهر» شبکه آموزش سیما به تهیه کنندگی شهرام قدیری و کارگردانی محسن دانشور با حضور در شهرهای مختلف کشور بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری رابه تصویر کشیده و نوجوانان نخبه هر شهر را معرفی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295969/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87