معرفی ظرفیت‌ها، کاشان را به مقصد نهایی گردشگران تبدیل می‌کند


کاشان- ایرنا- فرماندار ویژه کاشان گفت: ظرفیت‌های گردشگری کاشان بی‌نظیر است که معرفی این ظرفیت‌های ارزشمند، این شهرستان را به مقصد نهایی سفر گردشگران و مسافران تبدیل می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966465/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF