معرفی ۱۰۰ اثر موزه‌ای ایران؛ از اسکلت مادر و کودک تا کلاه قرمزی


تهران- ایرنا- دومین کتاب از مجموعه ایران ۱۰۰۱ با عنوان «۱۰۰ اثر موزه‌ای ایران» منتشر شد، کتابی که تلاش می‌کند میراث موزه‌ای و همچنین موزه‌های سراسر ایران را بشناساند و ارتباط آثار به‌جای مانده را با رویدادهای تاریخی بیش از پیش نمایان سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965781/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C