مغازه‌های آجیل‌ و خشکبار فروشی هم وی‌پی‌ان می‌فروشند!


یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در سفر، امنیت گردشگر و ارتباط فرد با خانواده و دوستانش است. علاوه بر این دسترسی به اطلاعات از کشور خودش یا جهان، ساده‌ترین نیاز یک گردشگر تعریف می‌شود.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1720889/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF