مقابله با ایران‌هراسی و بکارگیری ظرفیت دیپلماسی/ضرغامی به وزارت خارجه و قوه قضاییه نامه نوشت

به گزارش ایرنا از روابط‌ عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، علی‌اصغر شالبافیان اظهارداشت: با هدف مقابله با ایران‌هراسی، تقویت دیپلماسی گردشگری و کمرنگ شدن اثرات صدور هشدارهای منع سفر به کشورمان، از وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر درخواست همکاری شده است و اقدامات عملیاتی از سوی نهادهای مربوطه در حال انجام و پیگیری است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی تاکید کرد: بر این اساس از نهادهای متولی فرابخشی تاثیرگذار در تسهیل فرآیند ارتباطات بین‌الملل درخواست کرده‌ایم تا به منظور فعالسازی دیپلماسی بین‌المللی در تعامل با دولت‌های کشورهای مربوطه و سفارتخانه‌های آنها در ایران جهت رفع این هشدارها و اثرات منفی آن بر سیمای عمومی کشور و به ویژه صنعت گردشگری اقدام لازم انجام پذیرد و فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز به منظور رفع هشدارهای صادر شده در تعامل با دولت‌ها و مراجع مربوطه محقق شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84885302/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA

جایگاه بهتر ایران از نظر بهداشتی و امنیتی نسبت به برخی کشورهای رقیب در منطقه

معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی تاکید کرد: یکی از اثراث مثبت اجتماعی و فرهنگی گردشگری بین‌المللی علاوه بر آشنایی ملت‌ها با فرهنگ هم و نزدیک‌تر شدن جوامع به یکدیگر، مقابله با ایران‌هراسی و تقویت دیپلماسی عمومی است؛ متاسفانه تا کنون اقدامات گسترده‌ای به منظور ترویج ایران‌هراسی و ارائه تصویر نامناسب از ایران در سطح جهانی صورت گرفته است.

شالبافیان خاطرنشان کرد: این اقدامات منفی علیه کشورمان و تخریب روابط بین‌المللی گردشگری در حالیست که طبق آخرین گزارش‌های بین‌المللی در خصوص خطرپذیری سفر (sos) اغلب مناطق کشور از نظر بهداشتی و امنیتی از برخی کشورهای رقیب در منطقه نیز در جایگاه بهتری قرار دارند.

وی افزود: صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی بین‌المللی و صلح‌پذیر به شدت تحث تاثیر فضای رسانه ای و بحران‌های سیاسی قرار دارد. از این رو به رغم اقدامات گسترده به منظور ترویج تصویر مناسب و با وجود ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی، ایران در سطح جهانی به درستی به عنوان یک مقصد امن گردشگری به جهانیان معرفی نشده است.

وی گفت: صدور هشدارهای سفر به ویژه در ماه‌های اخیر از سوی کشورهایی مانند انگلیس، آمریکا، فرانسه، سوئد و کانادا مبنی بر اطلاع‌رسانی جهت عدم انجام سفر به جمهوری اسلامی ایران و ناامن جلوه دادن کشورمان سبب شد تا به منظور مقابله با ایران‌هراسی و بهره گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور وزیر میراث فرهنگی با وزارت امور خارجه و همچنین معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر مکاتبه شود.