من آمده‌ام به کوی علی که سر فکنم به پای علی +صوت

روان به در وفای علی دوان به رو صفای علی

گسسته ز کار بسته شدم زدم چو می‌از صبوی علی

بریده نفس گسسته سخن شکسته به جان شکسته به تن

صفای علی صفای علی رضای علی رضای نبی

گریخته دل گداخته جان به روز و شب روان دوان

یکی از هنرمندان موسیقی که ارادت ویژه خود را با قطعاتش به حضرت علی(ع) نشان داده، خشایار اعتمادی است که قطعه ای با عنوان «خاک آستان علی» در آلبوم فصل آشنایی خود دارد.

خشایار اعتمادی و قطعه «خاک آستان علی»؛

گداخته از جفای همه گریخته در وفای علی

علی علی علی علی

علی علی علی جان علی علی علی جان

من آمده‌ام به کوی علی که سر فکنم به پای علی

علیست هوی و‌های همه خداست‌های و هوی علی

خداست‌های و هوی علی علیست هوی و‌های همه

ز هستی خویش رسته شدم ز هوش و خرد گسسته شدم

علیست مرتضی نبی نبیست مصطفی علی

گداخته از جفای همه گریخته در وفای علی

گریخته دل گداخته جان به روز و شب روان دوان

علیست مقتدای همه خداست مقتدای علی

به گوش من از پشته‌ی من که در فکنم به پای علی

انتهای پیام/


منبع: https://ana.press/fa/news/841454/%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%81%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA

روان به در وفای علی دوان درو صفای علی

به گزارش خبرنگار موسیقی خبرگزاری آنا، یکی از هنرمندان محب اهل بیت(ع) و ارادتمند به حضرت علی (ع) که قطعه ماندگاری نیز در مدح نخستین امام شیعیان دارد، خشایار اعتمادی است که در آلبوم فضل آشنایی خود آهنگی با عنوان «خاک آستان علی» دارد.

من آمده ام به کوی علی که سر فکنم به پای علی

این آهنگ در گونه موسیقی پاپ به آهنگسازی فواد حجازی و شعر مظاهر مصفا و خوانندگی مشترک خشایار اعتمادی و محمد اصفهانی و میکس و مسترینگ و تنظیم خود اعتمادی است وی در جای دیگری این قطعه را با یک گروه کر نیز اجرا و ضبط کرده است.

متن آهنگ خاک آستان علی از خشایار اعتمادی: