مهران رجبی: مردم ایران در انتخابات مشت محکم را بر دهان دشمنان خواهند زد + فیلم


بازیگر و مجری مطرح سینما و تلویزیون از همه اقشار مردم به خصوص هنرمندان خواست روز جمعه حضوری باشکوه در انتخابات داشته باشند.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1134471/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85