مهلت دریافت آثار متقاضی اجرا در تئاتر شهر تمدید نمی‌شود

براین اساس هنرمندانی که متقاضی ارسال اثر در بخش «آثار حرفه ای» بودند، می‌بایست از تاریخ انتشار اطلاعیه تا پایان روز هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۱ «فرم تقاضای اجرای نمایش» در تئاتر شهر به همراه «متن کامل نمایشنامه» یا «طرح نمایشی» خود را به پست الکترونیکی بخش دریافت آثار مجموعه ارسال می‌کردند.

آن دسته از هنرمندانی هم که مایل به حضور در بخش «آثار متقاضی اولین اجرا در مجموعه تئاتر شهر» بودند می‌بایست «فرم تقاضای اجرای نمایش» به همراه «طرح»، «پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال)» یا «ایده اجرایی» مورد نظر خود به پست الکترونیکی بخش دریافت آثار مجموعه ارسال می‌کردند.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1063219/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، به نقل از گزارش روابط عمومی تئاتر شهر، مجموعه تئاتر شهر روز یکشنبه بیست و سوم بهمن پیرامون نحوه دریافت آثار نمایشی متقاضی اجرا در تالار‌های مختلف این مجموعه طی سال ۱۴۰۲ اطلاعیه‌ای منتشر کرد و طی آن هنرمندانی که متقاضی اجرای نمایش در این مجموعه بودند می‌توانستند آثار خود را در دو بخش «کارگردانان حرفه‌ای» و «آثار متقاضی اولین اجرا (کارگردانان کار اولی)» با نگاه به مولفه‌های ملی، میهنی، اجتماعی، مذهبی و همچنین نمایشنامه‌های خارجی یا طرح‌های اجرایی همسو با محور‌های یاد شده به دبیرخانه تئاتر شهر ارسال کنند.