مهم‌ترین علل شیوع و گسترش بیماری سالک چیست؟

وی درباره عوامل زیست‌محیطی افزایش سالک در استان اصفهان افزود: پسماند زباله‌ها، نخاله‌ها، کودهای حیوانات، دامداری‌های سنتی در منازل روستایی، مخروبه‌ها و اماکن خالی از سکنه بدون تعیین تکلیف، فاضلاب‌های روباز از جمله علل گسترش و شیوع بیماری سالک در مناطق آلوده است.

رمضان‌پور با اشاره به شیوع ۷۰ درصدی سالک با مخاطرات زیست محیطی، گفت: عملیات پیشگیری و مقابله با سالک، شامل مبارزه با مخزن و موش صحرایی در مناطق روستایی، مبارزه با پشه ناقل بیماری از طریق سم‌پاشی، توزیع وسایل حفاظت فردی و آموزش به مردم حدود ۳۰ درصد در کنترل سالک در مناطق آلوده تأثیرگذار است.

تأثیر دپوی زباله و نخاله بر شیوع سالک

وی اضافه کرد: در این شرایط شاهد رشد گزش و آمار صعودی جمعیت بیماران خواهیم بود، بنابراین در رفع این موضوع استراتژی ارگان‌های مرتبط به‌ویژه دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها در مناطق روستایی دخیل است.


منبع: https://www.imna.ir/news/617009/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

کارشناس بیماری سالک مرکز بهداشت استان اصفهان با تاکید بر اینکه عوامل زیست‌محیطی، مهم‌ترین علل شیوع و گسترش بیماری سالک در تمام نقاط آلوده و سالک‌خیز جهان و ایران است، خاطرنشان کرد: درمجموع صد کشور و در کشور ما ۱۸ استان و بالغ بر ۳۷ دانشگاه علوم پزشکی درگیر کنترل بیماری سالک هستند.

وی اضافه کرد: در مدت پنج سال تا ۱۳۹۱ دانشگاه موظف به کنترل بیماری سالک در مناطق آندمیک شد، این موضوع بیش از ۱۳ سال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بسیاری از دانشگاه‌ها را درگیر کرده است.

وی ادامه داد: این اقدامات از سال ۸۷ پیگیری شده است، اما در تمام شهرستان‌ها و کانون‌ها فعال سالک‌خیز و آلوده، آن‌طورکه دانشگاه انتظار رفع و کنترل این بیماری را داشته تاکنون بیشتر اقدامات مد نظر یا اجرایی نشده یا با تأخیر اجرا شده است و تمام ارگان‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند در مقابله با این نوع بیماری در استان همکاری کنند.

کارشناس بیماری سالک مرکز بهداشت استان اصفهان درخصوص رساندن گستره مخازن بیماری از شعاع ۵۰۰ متری مناطق مسکونی به یک‌هزار متری، اظهار کرد: دپوی زباله و نخاله بدون شک یکی از علل شیوع بیماری سالک در مناطق آندمیک است، چراکه تخم‌ریزی و تکثیر پشه ناقل این نوع بیماری به شدت افزایش می‌یابد.

جواد رمضان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه عملیات مقابله با سالک در استان از سال ۸۷ آغاز شده است، اظهار کرد: در این سال طی شکل‌گیری برنامه مدون کشوری پیرو نخستین سفر ریاست‌جمهوری به استان، عملیات مقابله با بیماری سالک برعهده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گذاشته شد که برنامه‌ها مطابق با شکایت مردمی هم تدوین شود.