مهمترین یافته های باستان شناسان ایرانی در سال 1400

مهمترین یافته های باستان شناسان ایرانی در سال 1400

مهمترین یافته های باستان شناسان ایرانی در سال 1400


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3770115/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لیلا خسروی رئیس پژوهشکده باستان شناسی در بیستمین گردهمایی سالانه باستان شناسان ایران که در موزه ملی ایران در حال برگزاریست گفت: این دو شی، باستان شناسان را به مجموعه ای از یافته ها درباره توانمندی حسابرسی دهگان ایرانیان، پیشینه سفالگری در ایران، پوشش جانوری هزاره ها پیش و نیز بخش هایی از مهارت های هنری ایلامیان رسانده است.
خسروی همچنین گفت: گردهمایی سالانه باستان شناسان که از 7 اسفند آغاز به کار کرده تا 9 اسفند در موزه ملی ایران ادامه دارد و باستان شناسان در این گردهمایی نتیجه 114 عملیات کاوش در سال 1400 را ارائه می کنند.

مهمترین یافته های باستان شناسان ایرانی در سال 1400

قدیمی ترین لوح حسابرسی و یک قمقمه آب سفالی مربوط به حدود 5هزار سال پیش هر دو مربوط به تمدن دوره ایلام، شاخص ترین یافته باستان شناسان در سال 1400 بودند.

مهمترین یافته های باستان شناسان ایرانی در سال 1400

مهمترین یافته های باستان شناسان ایرانی در سال 1400

مهمترین یافته های باستان شناسان ایرانی در سال 1400