موجودیت شهر موکول به بافت‌های تاریخی است


تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در پیامی به همایش «میراث پدر»‌ تأکید کرد: موجودیت شهر موکول به وجود بناها و بافت‌های تاریخی است و اگر روزی بخواهیم نشانی از اصفهان بگیریم، بی‌شک به جای پرسه در بهارستان و سپاهان‌شهر، به سراغ محله جلفا و گذرهای منتهی به میدان نقش جهان خواهیم رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158649/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA