موزه حرم حضرت معصومه(س)‌،‌ گنجینه ای از آثار متنوع تاریخی
قم- ایرنا- یکی از مکان هایی که هر سال مورد بازدید گردشگران نوروزی قرار می گیرد، موزه حرم حضرت معصومه(س) است که گنجینه ای از آثار متنوع تاریخی از اعصار مختلف را در خود جای داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057932/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B3-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C