موزه نساجی شمال کشور در حال راه اندازی است

بخش نخست موزه نساجی شمال کشور بزودی در روستای جهانی قاسم‌آباد به بهره‌برداری می‌رسد.

موزه نساجی شمال کشور در حال راه اندازی استبه‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان گفت: بخش اول موزه نساجی که تنها موزه نساجی شمال کشور است می تواند در شناخت صنعت نساجی گیلان و جلوگیری از فراموشی میراث فرهنگی و صنایع بومی نساجی، نقش مهمی ایفا کند.
ولی جهانی در ادامه با اشاره به اینکه استان گیلان بیش از 27 موزه دارد و نیمی از موزه‌های گیلان در دو سال اخیر به بهره‌برداری رسیده‌اند، گفت: احداث و یا احیاء موزه‌ها در شناخت تاریخ، فرهنگ و تمدن و نیز معرفی جاذبه‌های گردشگری مناطق مختلف کشور برای گردشگران، نقش موثری دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3901183/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA