موزه ها نقش مهمی در حفظ و انتقال میراث و فرهنگ دارند  


زنجان – ایرنا – معاون توسعه و منابع انسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: آثار تاریخی و موزه‌ها نقش مهمی در حفظ و انتقال میراث و فرهنگ دارند و تخصیص اعتبارات لازم به تحقق برنامه های این بخش کمک می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228881/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF