میز گردشگری بازی‌های بومی و محلی تشکیل شد

«بر این اساس تشکیل کمیته ملی گردشگری ورزشی در دستور کار قرار گرفت تا با راه‌اندازی سه میز تخصصی زیر مجموعه آن شامل گردشگری بازی‌های بومی و محلی، گردشگری ماجراجویانه و گردشگری رویدادهای ورزشی هم‌افزایی جدی در تجمیع ظرفیت‌های دو بخش گردشگری و حوزه ورزش محقق شود»

میز گردشگری بازی‌های بومی و محلی تشکیل شد

بر مبنای تعامل ایجاد شده میان نمایندگانی از وزارت ورزش، تشکل‌های تخصصی گردشگری، فدراسیون ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی، پژوهشکده گردشگری، فعالان بخش خصوصی و با محوریت دفتر توسعه گردشگری داخلی تصمیم بر آن شد تا پیرو تشکیل میز گردشگری بازی‌های بومی و محلی برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی لازم به منظور اموری از جمله تدوین تقویم رویدادهای بومی و محلی، ثبت و احیای ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی و محلی، برگزاری رویدادهای مشترک، برپایی دوره‌های آموزشی تخصصی، تربیت راهنمایان تخصصی گردشگری ورزشی، بهره‌مندی جدی از رویدادهای بین‌المللی و غیره محقق و در دستور کار قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936475/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AFبه گزارش ایرنا از مرکز روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، یکی از اهداف و سیاست‌های اجرایی اصلی که از سوی دفتر توسعه گردشگری داخلی معاونت گردشگری در دست اقدام است، تشکیل میزهای تخصصی و به تبع آن پرداختن به شاخه‌ها و سایر بخش‌های زیرمجموعه این صنعت از جمله گردشگری ورزشی خوراک، خانواده محور، دینی، آبی، فرهنگی و تاریخی و کودک و نوجوان است تا به صورت تخصصی موضوعات مرتبط پس از احصای توانمندی‌ها، فعال کردن بسترهای مساعد همکاری و تجمیع ظرفیت‌های بخش خصوصی سبب ایجاد چرخه سفر در دو بخش داخلی و خارجی شود.