نادر طالب‌‎زاده پدر و استاد شریفی بود، او در یک کلام «آدم حسابی» بود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، مریم نادر طالب زاده در در مراسم نکوداشت پدرش شب گذشته و در جریان برگزاری شانزدهمین جشنواره بین‌‎المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» در مورد پدرش نادر طالب‌‎زاده صحبت کرد.

مریم طالب‌‎زاده فرزند مرحوم نادر طالب زاده در نکوداشت پدرش گفت: از پدرم به خاطر چشم اندازی که در زندگی به من نشان داد تشکر می‌‎کنم. هیچگاه به من دیکته نکرد چه کاری انجام دهم یا ندهم، اجازه داد مسیرم را خودم انتخاب کنم.

مرحوم طالب‌‎زاده خطاب به دخترش: قبل از اینکه دنیا به تو تحمیل کند چه کسی هستی؟ تو یک انسان آزاده هستی، گاهی لازم است به دل ظلمات بروی تا نور را پیدا کنی.

نادر طالب زاده پدر و استاد شریفی بود، او در یک کلام «آدم حسابی» بود، بیشتر از مدرسه رفتن به ما اجازه می داد تاریخ، ادبیات و جامعه شناسی را فرا بگیریم.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1048888/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%E2%80%8E%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%E2%80%8E%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AFپدرم همیشه با دقت به حرفهای من جوان گوش می داد و اجازه انتقاد کردن می داد. بالاخره طی زمان آگاهم می کرد.