ناشری که مخالف تولید داخلی کاغذ است!

در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛

عضوهیأت مدیره اتحادیه ناشران وکتابفروشان درباره وضعیت کاغذ و شرایط نشر کشور گفت: شاید کاغذ فقط قسمتی ازهزینه کتاب باشد و کتاب همچنان گران است و تنها بخشی از آن را دولت تأمین می‌کند و حق ویراستار، چاپ و صحافی به قوت خود باقی است و معتقدم کاغذ باعث گرانی کتاب نیست.

عضو هیأت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان یادآوری کرد: کاغذ فقط قسمتی از هزینه کتاب و شاید یک ششم یا یک هشتم آن باشد. کتاب همچنان گران است و تنها بخشی هزینه آن را دولت تأمین می‌کند و حق ویراستار، چاپ و صحافی به قوت خود باقی است و معتقدم کاغذ باعث گرانی کتاب نیست.

عضو هیأت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان با ارائه پیشنهادی گفت: بهتر است زایش فکری و تولید ایده در حوزه کتاب از سوی ما باشد و کاغذ را از بخش‌هایی که در این زمینه قوی ترند، دریافت کنیم. البته این به معنای بده بستان نداشتن با دنیا نیست و می‌توانیم از آن‌ها امتیاز بگیریم و بی جهت جنگل‌های کشور را برای این منظور از بین نبریم. وی در پایان گفت: معتقدم تا زمانی که به رشد واقعی نرسیدیم، بهتر است با کاغذ کاری نداشته باشیم و از خارج وارد شود، اما از طرفی هم مشکلات ارزی برای ما بسیار آزاردهنده است. درحال حاضر مقداری کاغذ را به تعدادی از ناشران ناراضی می‌دهند که ناشر بزرگ نیستند و عشقشان فقط نشر است؛ یعنی سالی دوکتاب درمیاورند و اگر مثلا خواستار شش بند کاغذ بودند، بهشان نرسیده است.

فخری‌زاده افزود: چنانچه اگر شرایطی برای تولید کاغذ فراهم باشد، هزینه و خرج زیادی دارد و به جز این افراد قابل اعتمادی که بودجه را دریافت کنند و فقط روی کاغذ کار کنند، کم است و باید محتاط باشیم.

عضو هیأت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان معتقد است که کاغذ سهم پایینی از هزینه کتاب را دارد و سایر هزینه‌های تولید کتاب همچنان به قوت خود باقی است.

مهدی فخری‌زاده درباره وضعیت کاغذ و شرایط نشر کشور گفت: قیمت کاغذ در بازار جهانی بسیار گران شده است و مقدار زیادی هم وابسته به لجستیک و چرخه تأمین است.

انتهای پیام/


منبع: https://ana.press/fa/news/815239/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA