نامه ضرغامی به یونسکو: نسل‌کشی گسترده‌ای توسط رژیم صهیونسیتی در حال انجام است


تهران- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) خواستار اقدام عاجل این سازمان برای صیانت از از آثار، اماکن و میراث‌فرهنگی سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283095/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C