نام مرحوم جلال نصیریان در صدر نام‌آوران حوزه گردشگری خواهد ماند


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: نام استاد فقید، جلال نصیریان که از چهره ارزشمند صنعت گردشگری کشور بود به برکات سال‌ها فعالیت او در صدر نام‌آوران حوزه گردشگری ماندگار خواهد ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147248/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF