نتایج مثبت پرونده های استرداد اشیای تاریخی به کشور

نتیجه پرونده‌های استرداد اشیای تاریخی به کشور، روند مثبتی دارد و در همه ی پرونده ها رای به نفع ایران صادر شده است.

نتایج مثبت پرونده های استرداد اشیای تاریخی به کشوربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر جدیت دولت در استرداد اموال تاریخی، گفت: در سال‌های گذشته، خصوصا در دوران پهلوی برخی از اموال کشور شامل آثار میراث‌فرهنگی و اشیای تاریخی به یغما برده شد که اکنون با پیگیری‌های انجام‌ شده آرای خوبی به نفع جمهوری اسلامی‌ ایران صادر شده و به دنبال این هستیم که این اشیا به‌تدریج به کشور بازگردد.
محمد دهقان، با اشاره به پرونده‌های حقوقی اخیر ایران در خصوص استرداد اشیای تاریخی به کشور، گفت: تعدادی پرونده مربوط به اشیای تاریخی در فرانسه، انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در جریان است که خوشبختانه در همگی آنها پیروز شده‌ایم.
او همچنین افزود: وضعیت در خصوص این پرونده‌ها به گونه‌ای است که یا در مرحله اول پیروز شده‌ایم‌ و یا در مرحله تجدیدنظر هستیم و یا مختومه شده است و اکنون به دنبال اجرای آرای صادر شده و بازگشت هر چه سریع تر اموال تاریخی کشور به داخل هستیم.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3896778/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1