نخستین مستند صامت ایران به یک قرن پیش برمی‌گردد+ فیلم


تهران-ایرنا- مدیر بنیاد ایرانشناسی شعبه استان چهار محال و بختیاری گفت: نخستین مستند صامت سینمای ایران ۹۸ سال پیش در این استان ساخته شد که دومین مستند سینمای جهان محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975409/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85