نزدیک‌ترین دریاچه‌های اطراف تهران برای سفر یک‌روزه

نزدیک‌ترین دریاچه‌های اطراف تهران برای سفر یک‌روزه

۲۳۳۲۳۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1789225/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87

سفرهای یک روزه و کوتاه، برای کسانی که وقت چندانی برای سفرهای طولانی ندارید بسیار مناسب است؛ اگر ساکن پایتخت هستید برای رفع خستگی و روزمرگی می‌توانید به دریاچه‌های نزدیک تهران سر بزنید: