نشست و نمایشگاه «غدیر در آیینه میراث‌فرهنگی» برگزار می‌شود

نشست و نمایشگاه «غدیر در آیینه میراث‌فرهنگی» برگزار می‌شودبه‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم افتتاحیه این نشست که 14 تیر 1402 برگزار می‌شود، مصطفی ده‌پهلوان رییس پژوهشگاه و محسن اسماعیلی، استاد دانشگاه و عضو حقوقی مجلس خبرگان رهبری سخنرانی خواهند کرد.
در ادامه نشست موضوعات؛«تسلسل یا گسست در آرمان شهر اسلامی»،«غدیر در ادبیات شفاهی ایران»، «عید غدیرخم در میان بختیاری ها»،«عید غدیر خم در پهنه سنت‌های الهی: مقایسه تطبیقی در حوزه مردم‌شناسی دین»،«جایگاه غدیر در اعیاد اسلامی: رویکرد مردم‌شناسی»،«نمادها در عید غدیر خم»،«سنت‌های فتوت و کارآفرینی فتوتی»،«انگشترسپاری در معراج: بازنمایی نمادین تدام قدرت الهی»، «بازنمود غدیر در ادبیات فارسی»،«عید غدیرخم در میان اقوام ایرانی»،«هنرمند کامل از منظر عرفان»،«رویکردهای آئینی در مطالعات هنر ایران»،«مفهوم صناعت در متن دینی با تکیه بر قرآن مجید» و «دین، قدرت و هنرهای سنتی در ایران» در قالب سه پنل تخصصی توسط پژوهشگران، محققان و اندیشمندان حوزه میراث‌فرهنگی به بحث نهاده می‌شود.
در بخش دیگر نشست تخصصی «غدیر در آئینه میراث‌فرهنگی»، نمایشگاه‌ها وکارگاه‌های جانبی با موضوع غدیرخم برگزار و از قرآن تذهیب و خوشنویسی شده توسط هنرمندان گروه پژوهشی هنرهای سنتی، رونمایی خواهد شد.
نشست و نمایشگاه «غدیر در آئینه میراث‌فرهنگی» 14 تیر 1402 از ساعت 9 تا 14:30 در محل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3901569/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF