نصب مجسمه نیمکت نشین شعرا و مفاخر در خیابان کریمخان

هدف از انتخاب این مسیر آشنایی شهروندان با دیگر راسته‌های فرهنگی پایتخت بوده و در جانمایی‌ها نیز سعی شده تا تندیس‌ها به صورت موضوعی در مقابل انتشاراتی‌ها نصب شود.

از دیگر مزایای این اقدام دسترسی آسان به بارکد کی یو آر کد اطلاع رسانی آثار نظم و نثر این شعرا و مفاخر در سایت گنجور است.

 به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، هفت تندیس نیمکت نشین از مشاهیر و مفاخر شعر و ادب فارسی کشورمان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران در راسته انتشاراتی‌های خیابان کریم خان زند جانمایی و نصب شد.

تندیس سعدی، مولانا، حافظ، خیام، سنایی، فردوسی و تندیس نظامی گنجوی در مسیر این خیابان نصب شده است.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1045464/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86