نصف جهان در نیمه بهمن ۱۴۰۲ چند روز هوای سالم داشت؟

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

وی افزود: در این مدت هوای کلان‌شهر اصفهان سه روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، تعداد ۱۱ روز وضعیت سالم (زرد) و تنها یک روز هوای پاک (سبز) را تجربه کرد.

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل‌ونقل شهرداری اصفهان گفت: نیمه بهمن امسال در شرایطی به پایان رسید که شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان سه روز ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۱ روز سالم (زرد) و یک روز هوای پاک (سبز) ثبت کرده است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون منواکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/725747/%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

وی با اشاره به عوارض بهداشتی و اقدامات احتیاطی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (در شرایط قابل قبول)، خاطر نشان کرد: احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس، احتمال تشدید بیماری‌های قلبی یا ریوی در بیماران قلبی و سالمندان از عوارض بهداشتی این آلاینده‌ها است، از این رو افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

جمشید لقایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به وضعیت سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌ها کلانشهر اصفهان، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در نیمه بهمن دومین ماه زمستان ۱۴۰۲ تعداد روزهای ناسالم برای عموم (قرمز) در شهر اصفهان بدون داده ثبت شده است.