نظارت بخش گردشگری هوشمند می‌شود


تهرات- ایرنا- مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر حمایت و صیانت از حقوق گردشگران گفت: بنا داریم نظارت بر حوزه گردشگری را هوشمند کنیم و امکانات جامعی از طریق سامانه‌های هوشمند برای مردم فراهم کنیم. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84960710/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF