نمایشگاه ترویج و توسعه فرهنگ ایثار در هنر صنایع دستی

نمایشگاه تروج و توسعه فرهنگ ایثار در هنر صنایع دستیبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون صنایع‌دستی استان تهران با اعلام این خبر گفت: در این نمایشگاه که با مشارکت هنرمندان رشته‌های چوب، نقاشی قهوه‌خانه‌ای، علامت‌سازی و معرق فلز در حال برگزاری است بیش از ۵۰ اثر نمایش داده شد.
پروانه حیدری افزود: این نمایشگاه میراث ناملموس ایثار و شهادت بوده که برگرفته از نهضت عاشورا است و نگاه هنرمندان صنایع‌دستی را در این زمینه معرفی می‌کند.
این نمایشگاه تا ۲۵ اسفند در گالری موزه رضاعباسی در حال برگزاری است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3787958/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C