نمایشگاه تمبرهای نوروزی برگزار می‌شود




تهران- ایرنا- سرپرست دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست از برگزاری نمایشگاه تمبرهای نوروزی در ایام نوروز ۱۴۰۲ در موزه ملی ارتباطات خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058332/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF