نمایشگاه مطبوعات پاییز برگزار می‌شود

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری دانش و فناوری آنا، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جشنواره ملی رسانه‌های کشور و نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌ها در پاییز امسال خبر داد.


منبع: https://ana.press/fa/news/848118/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جشنواره ملی رسانه‌های کشور و نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌ها در پاییز امسال خبر داد.