نمایشگاه ملی صنایع دستی در اصفهان افتتاح شد


اصفهان- ایرنا- بیست و دومین نمایشگاه ملی صنایع‌ دستی شامگاه شنبه با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در محل باغ‌ موزه چهلستون اصفهان افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136347/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF