نمایشگاه موزه‌ای ایران، چین و عربستان برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: موزه‌ها علاوه بر این که گنجینه‌ای از تاریخ و تمدن هستند در دیپلماسی عمومی نیز نقش ایفا می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115230/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF