نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی تهران باحضور فعالان ۴۷ کشور گشایش یافت


تهران- ایرنا- شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌وابسته و سی‌وششمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران به صورت رسمی افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022140/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4