نمایش۶٠ اثر خارجی در جشنواره فجر/ رییس شورای جهانی صنایع دستی به تهران می‌آید


تهران- ایرنا- دبیر هنری هفتمین جشنواره بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی گفت: ۶٠ اثر از هنرمندان خارجی و حدود ٣٠٠ اثر از هنرمندان داخلی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که توسط هیات داوران در دو بخش ملی و بین‌الملل داوری و به نمایش گذاشته می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029197/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%B6%D9%A0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C