نمایش چهار جلد خاطرات به خط ناصرالدین شاه در کاخ گلستان

چهار جلد خاطرات به خط ناصرالدین شاه در کاخ گلستان برای بازدید علاقه‌مندان به تاریخ به نمایش درآمده است.

همچنین در این روزنامه‌های خاطرات که هم اکنون چهار جلد آن به خط ناصرالدین شاه در عمارت حوض خانه به نمایش درآمده است، حتی به هدیه‌های که شاه باید به صاحب منصبان و مردم اهدا می‌کرد اشاره شده است، بطوری که در یکی از روزنامه‌ها که مربوط به اول فروردین ۱۲۷۰ خورشیدی برابر با ۱۰ شعبان ۱۳۰۸ قمری – ۲۱ مارچ ۱۸۹۱ میلادی است، ناصرالدین شاه به خط خود نوشته است: امسال شاهی باید به مردم بدهیم، گفته بودیم کیسه بسته بودند؛ کیسه‌های کوچک کوچک، هزار کیسه به مردم بدهیم و این قسم شاهی دادن، هزار فایده و حسن داشت که فواید محسنات آن در همین مجلس محسوس بود.

نمایش چهار جلد خاطرات به خط ناصرالدین شاه در کاخ گلستان

این نمایشگاه به مناسبت نوروز و ماه رمضان در کاخ گلستان برپا شده است. یکی از دلایل برگزاری این نمایشگاه به دلیل نوشته‌های ناصرالدین شاه درباره مقارن شدن نوروز در ماه رمضان از جمله در سال ۱۲۷۲ خورشیدی برابر با ۳ رمضان ۱۳۱۰ قمری و ۲۱ مارچ ۱۸۹۳ میلادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ یکی از نمایشگاه‌های نوروزی این مجموعه جهانی در نوروز ۱۴۰۲ مربوط به نمایشگاه «نو روزه» است که دربرگیرنده چهار جلد روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه به خط سلطان صاحبقران است.

نمایشگاه «نو روزه» در عمارت حوض خانه مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان؛ که دربرگیرنده چهار جلد از روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه به خط خود مربوط به سال های ۱۲۷۰ خورشیدی -۱۲۷۱ خورشیدی – ۱۲۷۳ خورشیدی و ۱۲۷۴ خورشیدی است، تا پایان ماه مبارک رمضان برپا است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3802286/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

همچنین ناصرالدین شاه در روزنامه خاطرات خود در اول فروردین ۱۲۷۳ خورشیدی برابر ۲۴ رمضان ۱۳۱۲ قمری (۲۰مارچ ۱۸۹۵ میلادی) نوشته است: چون امشب شب عید نوروز است و پنج ساعت و چهل دقیقه از شب گذشته، تحویل شمس به برج حمل (فروردین) می شود، چون شب ۲۳ رمضان و احیا است و شب قدر؛ مردم مشغول نماز و دعا هستند. ما مشغول شدیم سوره روم و عنکبوت و حم دخان را می‌خواندیم. در وسط خواندن بودیم که نایب السلطنه به حضور آمد. بعد که تمام کردیم رفتیم به اطاق موزه.